T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Bolu İl Halk Kütüphanesi

Misyon ve Vizyonumuz


Kütüphanemizin Misyonu;

ü  Cins, yaş, ırk, milliyet, din, dil, eğitim, kültür, sosyo-ekonomik düzey ve politik görüş farkı gözetmeden, her tür kütüphane materyalini, çeşitli kültür ürünlerini ve bilgiyi vatandaşların hizmetine ücretsiz sunmak.

ü  Ömür boyu eğitim ve özgür zaman değerlendirme olanağı vermek.

ü  Toplumun ekonomik, sosyal, eğitsel, kültürel ve teknik kalkınmasının gerçekleştirilmesine yardımcı olmaktır.

Kütüphanemizin Vizyonu;

ü  Her yıl artan güncel yayın sayısı ve çeşidi takip edilerek kütüphane kaynaklarının güncellenmesi, sağlanan ödenekler çerçevesinde sürdürülecektir. Bu konuda okuyucunun istekleri ön planda tutulacaktır.

ü  Eğitimi destekleyecek şekilde yayın koleksiyonunu sürekli yenilemek.

ü  Yaşam boyu öğrenebilen bireyler için başlıca başvuru merkezi olmak.

ü  En üst standartlara ulaşmak.