T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Bolu İl Halk Kütüphanesi

Personel Listesi

 PERSONEL LİSTESİ
 ADI - SOYADI ÜNVANIGÖREVİ
 Cemil ŞAHİNER Müdür 
 Kasım BAHTİYARMüdür Yardımcısı  
Okan ÜNAL Kütüphaneci Teknik Hizmetler 
Pınar GÖLLÜCE Kütüphaneci  Teknik Hizmetler
 Nurhan GÜLER Şef Süreli Yayınlar Bölümü
Selahattin SAĞLAMÖZ Bilgisayar İşletmeni Çocuk Bölümü 
 Emine YERLİKAYABilgisayar İşletmeni Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi 
 Hacer MEREYİşçi